Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

PINB Miasta Skierniewicesobota, 19 stycznia 2019 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Korespondencję do Urzędu prosimy kierować:

  • pocztą, na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice
ul. Jagielońska 29

Skierniewice 96-100

  • za pomocą faxu, pod nr:

(46) 834-39-14

  • pocztą elektroniczną

(bez poświadczenia odbioru)

nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Korespondencję można składać również bezpośrednio w siedzibie inspektoratu w poniedziełk - piątek w godzinach pracy Urzędu od  8.00 do 16.00 oraz

W przypadku skarg i wniosków istnieje możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu w dniach i godzinach jak wyżej.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Źródło informacji: Agnieszka Sadkowska. Data utworzenia: 2016-02-19.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-02-19 04:35:57.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2016-02-19 04:35:57.
czytano: 577 razy, id: 13
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-09-01
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2016-02-19
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 833-39-14, 46 833-39-14
e-mail: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Inspektoratu Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice 2019