Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

PINB Miasta Skierniewiceponiedziałek, 23 lipca 2018 r.

imieniny: Sława, Sławosz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Powiadamiacz

Strona główna » Powiadamiacz

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych. (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.), dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), do których w szczególności należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe podjęcie odpowiednich działań.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią archiwalną.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
  7. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania i sprostowania.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Marek Kłopocki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 14
nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Strona główna

 Newsletter

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 833-39-14, 46 833-39-14
e-mail: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Inspektoratu Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice 2018